Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme oranı ile değişen toplumsal ihtiyaçlar ve tüketici davranışları doğrultusunda, şirket ve organizasyonların daha etkin hizmet vermek amacıyla; insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür.

Dijital dönüşüm, tetikleyici faktörleri olan alanların (tüketici/müşteri davranışı, üssel büyüyen teknolojiler, dijitalleşme & analitik) meydana getirdiği yeni dijital dünya ve yeni dijital pazar, başta iş dünyası olmak üzere birçok alanda oyunun kurallarını değiştirmiş hatta yeniden yazmıştır.

“Dijital dönüşüm, teknoloji ile değil strateji, ve düşünme biçimi ile ilgilidir. David Rrogers(1)

“Her dijital dönüşüm müşteri ile başlayacak ve bitecek ve bunu konuştuğum her CEO’nun kafasında görebiliyorum.”
Marc Beniof (2)

Dijital Dönüşüm, dijitalleştirme veya dijitaleşme değildir.

Konunun popülerliğinden dolayı dijital dönüşüm hakkında herkes bir şeyler yazıyor ve söylüyor. Çok bilindik bazı haber sitelerinden, bu işin danışmanlığını veren bazı uzmanların paylaşımlarına kadar birçok kaynakta dijital dönüşümden dijitalleşme olarak bahsediliyor.

Dijitalleşme Nedir?

Yıllar önce hayatımıza girmiş olan İnternet ve web 1.0 ler beraber; e-postadan e-ticarete, online kullanılabilen yazılımlara, mobil uygulamalara kadar birçok teknolojik gelişme ile birlikte, işletmelerde verilerin büyük ölçüde dijital olarak oluşmasına olanak sağlanmıştır.

Bu süreç analogdan dijitale geçiş sürecidir ve Üçüncü Sanayi Devrimi’nin konusudur.

Bugün gelinen teknolojik noktada ise; yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve bulut bilişim gibi gelişmelerle akıllı hale gelen bilişim teknolojileri ile tüketici/kullanıcı davranışlarından elde edilen veriler doğrultusunda yeni bir dijital pazar ortaya çıkmış, köklü bir değişim ve dönüşüm süreci başlamıştır.

Hangi müşteriye hangi reklamın ne zaman ve nasıl gösterileceğinden hangi ayın kaçıncı günü hangi ürünün daha çok satılacağına kadar analiz eden, öngörüde bulunan ve karar veren bu yeni dijital teknolojiler, dijital dönüşümün alt yapısını oluşturan ve Dördüncü Sanayi Devrimi‘ne ait teknolojilerdir.

Artık klasik uygulamaların ve teknolojilerin değil; akıllı, kullanıcı davranışları ve ortam verilerinden verimli sonuçlar üretebilen, kullanıcının beklentilerinin değişimine ayak uydurmaya çalışan, bugünün hatta geleceğin teknolojik standartları ile hitap etmeyi amaçlayan, sürekli değişen/gelişen dijital dünyadaki pazarı yakalayabilen uygulamaların ve teknolojilerin devridir.

Dijital dönüşümün kaynağı teknoloji değil stratejidir. (3)

MIT Sloan Management Review ve Deloitte tarafından dördüncüsü yapılan araştırma, yöneticilerin dijital dönüşümü nelerin tetiklediği konusundaki görüşlerini derinlemesine inceliyor. Bu rapor 129 ülke genelinde, 27 endüstriden 4800 yöneticinin görüşlerine ve çeşitli endüstrilerden kanaat önderleri ve yöneticilerle yapılan röportajlara dayanıyor.

Bu yıl yapılan araştırma, dijital dönüşümün aslında bir teknoloji konusu olmadığını gösteriyor. Öncü şirketler sadece sosyal, mobil, analitik ve bulut gibi teknolojileri uygulamaya odaklanmıyor. Bunun yerine, bu şirketler bu teknolojileri iş yapış şekillerini dönüştürmeye yardımcı olmak amacıyla süreçlerine entegre ediyor.

Dijital Dönüşüm Raporundaki önemli noktalar:

 • Dijital olgunluğu dijital konusunda bir stratejiye sahip olmak tetikliyor.
 • Dijital dönüşüm stratejisinin gücü, kapsamında ve hedeflerinde yatıyor.
 • Olgunlaşan dijital organizasyonlar stratejilerini gerçekleştirmek için gerekli becerileri geliştiriyor.
 • Çalışanlar dijital yönü güçlü liderlerle ve şirketlerle çalışmak istiyor.
 • Dijital organizasyonlarda risk almak kültürün bir parçası haline geliyor.
 • Dijital inisiyatiflerin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve öncülük edilmesi gerekiyor.

Deloitte University Press’in hazırladığı Raporu görüntülemek için tıklayınız.

Dijital dönüşümün getirdikleri: (4)

Dijital dönüşüm şirketlerin; yeni ve hızla gelişen teknolojinin olanaklarını kullanarak stratejilerini, operasyonlarını ve insan kaynaklarını çığır açacak şekilde yeniden düşünmelerini gerektiriyor.

Bu nedenle günümüzün liderleri:

 • Kendi ekosistemlerini ve organizasyonlarını yeniden kurguluyor;
 • İş modellerini, ürünlerini, hizmetlerini ve müşterilerine yaşattıkları deneyimi yeniden tanımlıyor;
 • Paydaşları (müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve çalışanları) ile daha etkin bir şekilde ilişki kurmak ve inovatif yetkinlikleri geliştirmek için kullandıkları araç kümesini yeniden oluşturuyorlar.

TÜSİAD, Samsung Electronics, Deloitte ve GfK’nın işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen “Türkiye’deki Dijital Değişime CEO Bakışı” çalışması Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren, önde gelen 58 şirket üst düzey yöneticisinin, şirketlerinin dijital değişimi nasıl algıladıklarını, nelere odaklandıklarını ve değişim sürecini nasıl yönettiklerini anlamayı amaçlıyor.

Dijital değişimi; dijital, sosyal, mobil ve yeni teknolojileri kullanarak, müşterilere ve ekosisteme değer yaratacak, iş süreçlerini geliştirecek ve tüm şirketin yetkinliklerini artıracak yeni iş yapış ve yeni düşünüş şekillerine geçiş süreci olarak tanımlıyoruz.

Dijital değişim; tüketicilerin, müşterilerin, şirketlerin, değer zincirlerinin, sektörlerin, hatta içinde bulunduğumuz ekosistemin alışılagelen değişim hızından çok daha farklı biçimde değişime maruz kalmasıdır.

Bu değişim şirketlerin;

 • Stratejilerinde,
 • İş modellerinde,
 • Ürün ve hizmetlerinde,
 • Müşterilerine yaşattıkları deneyimde,
 • Süreçlerinde,
 • Organizasyonel yapılanmalarında,
 • Karar alma mekanizmalarında,
 • Kullandıkları teknoloji altyapılarında ve kurdukları işbirliklerinde kendini gösteriyor.

Dijital Dönüşümün İş Dünyasına ve Sanayiye etkileri:(5)

Dijital Dönüşüm‘e dayanarak, tamamen yeni dijital iş modelleri ve dijital değer zincirleri ortaya çıkmıştır. Bir şirket içindeki dijital dönüşüme Dijital İşletme Dönüşümü adı verilir.

Dijital değişimin aktörleri araştırma ve öğretim, devlet kurumları, ekonomi, özel bireyler, politika ve birey topluluklarıdır. Oyuncular arasında, dijital dönüşüm tarafından desteklenen ve yoğunlaştırılan çeşitli etkileşimler yer almaktadır. Dijital dönüşümün kilit faktörleri arasında şirketin kitlesel pazar beklentileri, ürün ve hizmetleri var.

Dijital altyapıların trendi sanallaştırmalarıdır. Sonuç olarak, kendileri dijital uygulamalar haline gelir ve donanımdan koparlar. Gündelik hayatın içeriği, bilişim teknolojisi ile sayısallaştırılabilir ve kaydileştirilebilir. Örneğin, ses, görüntü, para birimi, anahtarlar, kimlik bilgileri, filmler veya müzik, dijital uygulamalarla işlenebilen tüm dijital dosyalardır.

Yeni ürün ve hizmetler

Dijitalleşme yeni ürünler ve dijital değişimin hizmetlerine yol açar. Özellikle, çeşitli faktörlerin kombinasyonu yeni dijital iş modelleri yaratır. Özel bireyler için akıllı telefon dijital dönüşümde önemli bir rol oynamaktadır. Gerçek dünyayı dijital dünyaya bağlar, otomatik ve uygulama ve iş süreçlerini her yerde sağlar.

Dijital Dönüşümün diğer sürücüleri:

 • Ülke çapında mevcut sensörler ve aktüatörler,
 • Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka (AI) teknolojileri,
 • Bilgisayar ve insan arasındaki yeni etkileşim biçimleri,
 • Büyük miktarlarda verilerin (büyük veri teknolojileri) toplanması, analizi ve saklanması
 • Yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresi ile mobil iletişim teknolojileri.

Dijital dönüşümün aktörleri

Dijital dönüşümün oyuncuları şunları içerir:

 • Bireyler,
 • Birey toplulukları,
 • Girişimciler
 • Şirketler çalışanları
 • Devlet kurumlarının çalışanları,
 • Devletler ve siyaset
 • Bilim insanları

Dijital teknolojiler, dijital dönüşüm oyuncularının birbirleriyle ve dijital altyapı ve uygulamalarla etkileşime girmesini sağlar. Bireyler gerçek zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunma, kendilerini organize etme ve ekonomik hayata katılma fırsatına sahiptir.

İşletmeler için, dijital dönüşümün çok yönlü bir etkisi vardır. Yeni büyüme potansiyelleri var, aynı zamanda riskler de var. Dijital dönüşüme uymayan eski iş modelleri tamamen parçalanabilir.

Ayrıca şirketteki organizasyon yapıları da etkileniyor. Müşterilerin önünde tamamen sosyal ağlar gibi yeni arayüzler kullanılmalıdır. Dijital Dönüşüm, şirketlerden sürekli değişen koşullara uyum sağlamak için yüksek derecede esneklik ve çeviklik gerektirir. Dijital dönüşümdeki şirketlerin temel yetkinlikleri, verilere erişim ve analiz, İnternet kullanımı, dijital müşteri iletişimi ve güçlü, esnek uygulamaların oluşturulmasıdır.

Dijital dönüşümü en basit şekli ile anlamak…

Dijital dönüşümü düşünmenin en basit yolu bir soru şeklindedir: Dördüncü Sanayi Devrimi‘ni kucaklamak için ne yapıyorsunuz?

Şirketler, hükümetlerin ve organizasyonarın hepsi robotik, yapay zeka ve IoT’deki gelişmelerle iyi şeyler başarma gücüne sahiptir. Bu yenilikleri benimsemek için ne yapabilirsiniz?

Dijital dönüşüm bu sorunun cevaplarını bulmaktan ibarettir. (6)

Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları adlı ikinci yazımda, konuyu daha detaylı anlatmaya çalıştım. Okumak için linke tıklayınız.


Kaynakça:

 1. http://optimistkitap.com/detay-dijital-donusumde-oyunun-kurallari-110.html
 2. https://www.salesforce.com/products/platform/what-is-digital-transformation/
 3. https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/technology/articles/deloitte-social-business-study.html
 4. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/technology-media-telecommunications/turkiyedeki-dijital-degisime-CEO-bakisi.pdf
 5. https://www.bigdata-insider.de/was-ist-digital-transformation-a-626446
 6. https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/digital-transformation/learn-about-digital-transformation

Bir Cevap Yazın