Kategoriler
Spring Boot

Spring Boot ile Swagger Kullanımı

Swagger, RESTful web servislerini için doküman oluşturma ve belgeleme işlemlerinde kullanılır. Sunduğu arayüz üzerinden postmande yaptığımız gibi CRUD işlemlerini falan da yapabiliriz.

8. Bölüm: Spring Boot ile Swagger kullanımını, RESTful API için doküman oluşturma ve Swagger üzerinden CRUD işlemleri yapma konularını anlamaya çalışacağız.

Swagger, RESTful web servislerini için doküman oluşturma ve belgeleme işlemlerinde kullanılır. Sunduğu arayüz üzerinden postmande yaptığımız gibi CRUD işlemlerini falan da yapabiliriz.

1. İlk olarak pom.xml dosyamıza Swagger’ı ekliyoruz.

<dependency>
	<groupId>io.springfox</groupId>
	<artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
	<version>2.9.2</version>
</dependency>
<dependency>
	<groupId>io.springfox</groupId>
	<artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
	<version>2.9.2</version>
</dependency>

2. Uygulamamızın ana dizinin altında config adında bir paket ve SwaggerConfig adında bir sınıf oluşturuyoruz.

3. SwaggerConfig sınıfımıza içerisinde konfigürasyonların bulunduğu, aşağıdaki kodu ekliyoruz.

package com.vedatyildirim.basiccrudexample.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import springfox.documentation.builders.ApiInfoBuilder;
import springfox.documentation.builders.PathSelectors;
import springfox.documentation.builders.RequestHandlerSelectors;
import springfox.documentation.service.ApiInfo;
import springfox.documentation.spi.DocumentationType;
import springfox.documentation.spring.web.plugins.Docket;
import springfox.documentation.swagger2.annotations.EnableSwagger2;

import java.time.LocalDate;


@Configuration
@EnableSwagger2
public class SwaggerConfig {

  ApiInfo apiInfo() {
    return new ApiInfoBuilder()
        .title("Post API Reference")
        .version("1.0.0")
        .build();
  }

  @Bean
  public Docket customImplementation() {
    return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
        .apiInfo(apiInfo())
        .select().paths(PathSelectors.any())
        .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.vedatyildirim.basiccrudexample"))
        .build()
        .pathMapping("/")
        .useDefaultResponseMessages(false)
        .directModelSubstitute(LocalDate.class, String.class)
        .genericModelSubstitutes(ResponseEntity.class);
  }
}

4. Controller sınıfının üzerine API’nin adını, metodlarının üzerine de açıklamaları yazarız. Sınıfın üzerine açıklamayı yapacağımız API anotasyonunu ekleriz. Metodların üzerine ApiOperation anotasyonu ile açıklama yazarız. ApiResponses altında da tarayıcıdan dönecek her türlü sonuç için bir mesaj yazabiliriz.

Örnek:

@Api(value="post", description=" Post Operations Service")
@ApiOperation(value = "View a list of available posts",response = Iterable.class)
	@ApiResponses(value = {
		@ApiResponse(code = 200, message = "Successfully retrieved list"),
		@ApiResponse(code = 401, message = "You are not authorized to view the resource"),
		@ApiResponse(code = 403, message = "Accessing the resource you were trying to reach is forbidden"),
		@ApiResponse(code = 404, message = "The resource you were trying to reach is not found")
	}
)

Controller örneği:

package com.vedatyildirim.basiccrudexample.controller;

import com.vedatyildirim.basiccrudexample.domain.Post;
import com.vedatyildirim.basiccrudexample.service.PostService;
import io.swagger.annotations.Api;
import io.swagger.annotations.ApiOperation;
import io.swagger.annotations.ApiResponse;
import io.swagger.annotations.ApiResponses;
import lombok.RequiredArgsConstructor;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import javax.validation.Valid;
import java.lang.Long;
import java.util.Optional;

@RequiredArgsConstructor
@RequestMapping("/api")
@RestController
@Api(value="post", description=" Post Operations Service")
public class PostController {

  @Autowired
  private PostService postService;

  private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PostController.class);


  @ApiOperation(value = "View a list of available posts",response = Iterable.class)
  @ApiResponses(value = {
      @ApiResponse(code = 200, message = "Successfully retrieved list"),
      @ApiResponse(code = 401, message = "You are not authorized to view the resource"),
      @ApiResponse(code = 403, message = "Accessing the resource you were trying to reach is forbidden"),
      @ApiResponse(code = 404, message = "The resource you were trying to reach is not found")
  }
  )
  @GetMapping("/")
  public ResponseEntity<Iterable<Post>> getAll() {
    return ResponseEntity.ok(postService.findAll());
  }


  @ApiOperation(value = "Search a post with an ID",response = Post.class)
  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> findById(@PathVariable Long id) {
    Optional<Post> post = postService.findById(id);
    if (!post.isPresent()) {
      log.error("Id " + id + " is not existed");
      ResponseEntity.badRequest().build();
    }
    return ResponseEntity.ok(post.get());
  }


  @ApiOperation(value = "Add a post")
  @PostMapping("/")
  public ResponseEntity create(@RequestBody Post post) {
    return ResponseEntity.ok(postService.save(post));
  }


  @ApiOperation(value = "Update a post")
  @PutMapping("/{id}")
  public ResponseEntity<Post> update(@PathVariable Long id, @Valid @RequestBody Post post) {
    if (!postService.findById(id).isPresent()) {
      log.error("Id " + id + " is not existed");
      ResponseEntity.badRequest().build();
    }
    return ResponseEntity.ok(postService.save(post));
  }


  @ApiOperation(value = "Delete a post")
  @DeleteMapping("/{id}")
  public ResponseEntity delete(@PathVariable Long id) {
    if (!postService.findById(id).isPresent()) {
      log.error("Id " + id + " is not existed");
      ResponseEntity.badRequest().build();
    }
    postService.deleteById(id);
    return ResponseEntity.ok().build();
  }

}

5. Swagger arayüzüne tarayıcıdan ulaşmak ve kullanmak.

http://localhost:9090/swagger-ui.html adresinden (host ve port uygulamada ne verdiyseniz odur.) ulaşabilirsiniz. Açılan arayüzde hem dokümanı görebilir, Postman gibi CRUD işlemleri de yapabilirsiniz.

Bir sonraki yazımda uygulamamızı yayına almayı inceleyeceğiz.

Bir Cevap Yazın