Dijital Dönüşümde Oyunun Kuralları

Sürekli dijital değişimin içinde hiçbir şirket müşterilere aynı değer önermesini sunarak ayakta kalamaz. Günümüzde değer yaratma ihtiyacı, bu değerin sürekli yeniden öğrenilmesi ve yeniden keşfiyle iç içedir.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme oranı ile değişen toplumsal ihtiyaçlar ve tüketici davranışları doğrultusunda, şirket ve organizasyonların daha etkin hizmet vermek amacıyla; insan, iş süreçleri ve teknol…