Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme oranı ile değişen toplumsal ihtiyaçlar ve tüketici davranışları doğrultusunda, şirket ve organizasyonların daha etkin hizmet vermek amacıyla; insan, iş süreçleri ve teknol…